Yazılım Özgürlüğü Günü Bildirgesi

Yaşamımız her gün teknoloji, akıllı cihazlar ve bunları çalıştıran yazılımlar nedeniyle her gün gelişmekte, kolaylaşmakta ve zenginleşmektedir. Yazılım, bilişimi; bilişim, bilim ve teknoloji ise insanlığı bilgi toplumuna götürmektedir. Bir başka deyişle, yazılım ülkelerin gelişme yarışında stratejik bir önem kazanmıştır. Biz özgür yazılım gönüllüsü birey ve kuruluşlar, tüm dünyada Eylül’de 3. cumartesiyi “Dünya Yazılım Özgürlüğü Günü” olarak kutluyoruz. Bu yıl, 15 Eylül de Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de çeşitli etkinlikler yapıyoruz.

Hayatımızın ulaşımdan savunmaya, üretimden dağıtıma, eğitimden sağlığa, ticaretten kamu yönetimine, iletişimden eğlenceye tüm boyutlarını düzenleyen akıllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeni yazılımdır. Özgür yazılımlar, kaynak kodları herkesin incelemesine, kullanımına ve dağıtımına açık, kullanıcıya sınırsız özgürlük veren yazılımlardır. Özgür yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Özgür yazılım dünyası, farklı bir yazılım üretme biçimi, farklı iş modelleri sunmaktadır. Tüm dünyaya yayılmış kullanıcı ve uzmanlarca imece yöntemi ile geliştirilen özgür yazılımları, insanlığın ortak malıdır.

Özgür yazılımlar, gömülü sistemlerden, süper bilgisayarlara, ev kullanıcılarından bankalara, kamu kurumlarından üniversitelere, tüm kurum ve bireylerin rahatça kullanabileceği, gereksinimlere göre basitleştirilebilen, sağlamlaştırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. Özgür yazılımlar, her alanda çözümler sunarak, yazılım tekellerine karşı tüketiciye seçenekler sunmaktadır. Pek çok ülke, kamu kurumlarında özgür yazılımlarının kullanımını benimsemiş ve bilgi toplumu stratejilerin bir parçası yapmışlardır. Ülkeler, güvenlik, tasarruf, istihdam ve rekabet avantajı için özgür yazılımları kullanmaktadır. Dünya üzerindeki hemen her ülke ve pek çok kurum kendi gereksinimlerine göre bir GNU/Linux dağıtımı geliştirmektedir. Ülkemizde de gönüllülerce çeşitli dağıtımlar üretilmiş, ve TÜBİTAK’ın girişimi ile Pardus hazırlanmıştır. Bir özgür yazılım ekosistemi kurulmaya başlanmış, yeni özgür yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmekte, yerli özgür yazılım firmaları kurulmaktadır.

Özgür yazılım felsefesinin paylaşımcı yapısı başka alanlarda yankı bulmuştur. İnsanlık açık ders malzemeleri, açık erişim, açık patentler, açık donanım, açık mimarlık gibi yaklaşımlarla dünyanın daha yaşanır bir hale gelmesinine katkıda bulunmaktadır.

Bugün İnternet büyük ölçüde özgür yazılımların üzerinde çalışmaktadır. Dünyada 300 binin üzerinde özgür yazılım projesi vardı. Kanımızca, özgür yazılımların, kapalı kaynak kodlu yazılımlarla yetenek ve performansta yarışacak konumdadır. Özgür yazılımlara rekabet ortamı sağlanmasını ve kamu ihalelerinde eşit şans verilmesi istiyoruz. Kamudaki uygulamaların platform bağımsız olması gerekir. Başta temel bilişim eğitimi olmak üzere, her kademe eğitimin marka bağımlılığı yaratmayacak, kullanıcıyı tüm alternatif platform ve ürünlerde çalışabilme yeteneğini kazandıracak, ürünlere değil kavramlara ağırlık vermesini istiyoruz.

Özgür yazılımlarının ülkemizin kalkınması, bilgi toplumuna dönüşmesinde önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkede herkesin özgür yazılımlarla tanışmasını öneririz. Özgür işletim sistemlerinde virüslerin olmadığını hatırlatmak isteriz. Gençlerimize özgür yazılım ailesi ile tanışmasını, kendilerini geliştirmesini, kendilerine özgür yazılım temelli iş kurmanın yollarını araştırmalarını önermek isteriz. Üniversitelerimizi, açık erişim, açık ders malzemeleri ve benzeri gelişmelere destek olmaya çağırıyoruz. İster kişisel bir kullanıcı, ister küçük ölçekli bir işletme, ister büyük ölçekli bir kamu veya özel kuruluşun yöneticisi olun, özgür yazılım alternatifini, maliyet ve verimlilik açısından değerlendirmeden karar vermeyin!

Ülkemizin geleceğinde bilişim önemli rol oynayacaktır. Özgür yazılımlar çoğu sektör ve bireyler için, Türkiye’nin üretmesi ve gelişmesi için, en etkin ve verimli seçenektir.

Daha Özgür ve verimli bir yaşam için Özgür Yazılım !

Bilgisayar Mühendisleri Odası(BMO),
Elektrik Mühendisleri Odası(EMO),
Alternatif Bilişim Derneği,
Ankara Barosu Bilişim Komisyonu,
Linux Kullanıcıları Derneği(LKD),
Pardus Kullanıcıları Derneği(PKD),
Tüm İnternet Derneği (TİD)
Türkiye PHP Grubu(PHP-TR),
İstanbul Python Kullanıcıları Grubu,
Jstanbul,
İnternet Teknolojileri Derneği(INETD)

Bahçeşehir, Bilkent, Çanakkale, Ege, İstanbul Teknik ve Sakarya Üniversitesi’ndeki bilişim/internet/özgür yazılım kulüp ve toplulukları

Yorumlar (0)

Yorum Yazın

Doldurulması zorunlu alanlar yıldız (*) ile belirtilmiştir.