Vikipediamız 10 yaşında !

İnsanlık bugün dünyanın özgür ansiklepodisi Vikipedianin 10 yaşını kutluyor. Dünyanın 289 şehrinde doğum günü kutlanıyor. İnternet Teknolojileri Derneği olarak tüm dünya yurttaşların ortak malı ve ortak ürünü olan Vikipedia’yı selamlıyor, tüm yurttaşlarımızı Vikipedia’ya sahip çıkmaya, onu kullanmaya ve katkı vermeye çağırıyoruz.

Vikipedia internet üzerinden milyonlarca dünya yurttaşının, katılımcı bir şekilde, imece üsulüyle ürettiği, 10 milyondan fazla madde ve 5 milyonu aşan görsel/işitsel içeriğe sahip
ansiklopedi, insanlığın kültürel mirası ve ortak belleğinin demokratik ve özgür
yöntemlerle korunabilmesinin en başarılı örneğidir.
İnternetin gelişmesi sayesinde dünya üzerine yayılmış her konuda uzmanın, kendi uzmanlıklarını Vikipedia’ya taşıyarak bilginin denetlenmesini ve sinerji oluşturulmasını sağlamaktadır. İnternet web 2.0 dediğimiz blog ve sosyal ağlarla sıradan yurttaşların kendilerini ifade etmesini, görüş ve deneyimlerini paylaşmasına ve onların zaman ve mekan farklarından bağımsız olarak birlikte üretimine ortam sağlamaktadır. Vikipedia yapısı Ansiklepodinin yanında insanlığın kültürel mirasının parçalarını oluşturan pek çok paralel proje de gelişiyor: ders kitapları, sözlük, eğitim malzemeleri gibi fikir ve sanat eserlerinin üretilmesi. Bugün, kitleleri birlikte ürettiği ve insanlığın ortak mülkiyetinde olan pek çok proje yürümektedir.

Tüm bunların oluşmasına öncülük eden, ve internetin gelişmesine katkıda bulunan ise Linux ve Firefox ile herkesin tanıdığı özgür yazılım hareketidir. İnternetle sarmal bir şekilde gelişen özgür yazılım hareketi bilişimin asi çocuğudur; ve ülkeleri bilişimi, bilgi toplumunu ve kalkınmayı yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda Vikipedia ortak aklın, katılımcı süreçlerin ve
kamusal mülkiyetin başarısını ispatlayan bir projedir.

İnternet Teknolojileri Derneği dünya Vikipedia camiasını ve ülkemizdeki Vikipedia gönüllülerini selamlamaktadır. Tüm halkımızı diyor ki: “Vikipedia’yı kullanın, ona katkıda bulunun. Kendi uzmanlığınızı Vikipedia’ya ve bloglarınıza taşıyın. İnternetden korkmayın, onu ciddiye alın. İnternet insanlığın ortak geleceğinin önemli bir yapıtaşıdır. Saydam, katılımcı ve ortak aklımızın hüküm sürdüğü demokratik bir dünya için, gelins fikirlemizi, uzmanıklarımızı, kültürel mirasımızı İnternete ve özellikle Vikipedia’ya taşıyalım!

İnternet Yaşamdır !

İnternet Tekonolojileri Derneği – INETD