A
NKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


MÜŞTEKİ :İnternet Teknolojileri Derneği

VEKILI :Av. Nihad KARSLI-Av. Tünay CENGİZ

Adres antette.

SANIKLAR : 1-Türk Telekom A.Ş.

Turgut Özal Bulvarı 06103
Aydınlıkevler ANKARA

2-Vodafone A.Ş

Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No:251 Maslak 34398 İstanbul


3-Türksat A.Ş (Uydunet-Kablonet)

Konya Yolu 40. Km. Gölbaşı / ANKARA


SUÇ : Görevi İhmal,


ÖZET : Engelleme kararını doğru uygulamamak ve kaldırılan engellemeyi kaldırmamak.


AÇIKLAMALAR :


Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. (Digitürk) ve Pluton Televizyonculuk A.Ş (LigTV) firmaları, LigTV'nin yayın haklarına sahip olduğu yayınları tekrar yayınladıkları ve izledikleri gerekçesiyle Diyarbakır 5. Asliye. Ceza Mahkemesi

14.01.2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararı ile blogspot.com sitesi tedbiren erişime engellenme kararı verilmiştir. Karar IP temelli verildiği için, sadece blogspot.com da blogu olan yurttaşlarımız değil, Blogspot.com ve çeşitli Google hizmetlerini kullanan binlerce şirketimiz, ve milyonlarca yurttaşımız etkilenmiştir. Bu kararla, şikayete konu olan suçla ilgisiz blog sahipleri çeşitli şirketler haksız yere cezalandırıldıkları ve suç unsuru içeriği barındıran blogların artık var olmadığı gerekçesiyle pek çok itiraz yapılmıştır. INETD'de hem kendi blogu, http://inetd-tr.blogspot.com nedeniyle kendi si için ve üyeleri ve tüm kullanıcılar adına karara itiraz etmiştir. Karar 14.03.2011 tarihli Diyarbakır Savcılığı 2011/564 kararıyla kaldırılmıştır. Karar, o gün ve ertesi gün basında ve İnternet Haber sitelerinde kararın bir kısmının görüntüsü de verilerek yayınlanmıştır. Karar yazılırken, blogspot.com adresi yanlışlıkla blogsport.com olarak yazılmışşa, açıkca daha önce erişime engelleme kararı verilen blogsport.com'a ait IP'lerin açılması belirtilmiştir. Maalesef, UYAP'in varlığına rağmen kararın tebliği klasik yollardan yapılmış; Savcılık kararının uygulanması geçikmiştir.


Türk Telekom ve birçok servis sağlayıcı, kararda Blogspot'a ait 209.85.148.191, 209.85.229.191, 209.85.229.132, 209.85.149.132, 74.125.43.191, 74.125.43.132 IP'ler üzerinde yasağın kaldırılması yazıldığı, ve karardaki alan adı farklılığının aşikar olduğu halde, kararı uygulamamış, ve bu konuda ne mahkemeye, ne kamuoyuna, ne de müşterilerine bilgi verme gereğini duymamıştır. Kanımızca, iyiniyetden uzak ve sorumsuz, ticari ahlaka aykırı davranarak milyonlarca yurttaşımızın ve binlerce şirketin mağdur olmasına neden olmuşlardır.

14.01.2010 kararı “adı geçen sitelere servis sağlayıcıların içerik sağlayıcıya verdiği hizmeti durdurması yoluyla, erişimin engellenmesini” şeklinde olmasına rağmen, içerik sağlayıcısına yer sağlama hizmetini değil, kullanıcıların erişimini engellemiştir. Bir başka deyişle, Mahkeme kararını, yetki aşımı yaparak, yorumlayarak uygulamamıştır. Öte yandan, basit bir harf hatasını bahane ederek milyonlarca kişinin anayasal haklarını çiğnemekten kaçınmamıştır. Bugün, İnternet erişimi, iletişim, bilgi edinme, öğrenme, iş yapma, eğlence ve kendini geliştirme evrensel haklarını kapsamaktadır.


Görev ihmali nedeniyle milyonlarca internet kullanıcısını ve binlerce şirketin hizmeti aksamış, iş ve zaman kaybına sebeb olmuştur.


HUKUKI NEDENLER : Anayasa, İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Sayın Başsavcılığınızca kendiliğinden gözetilecek olan nedenlerle, yukarıda belirtilen sanıklar hakkında gerekli hazırlık soruşturması başlatılarak ilgililer hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini vekil edenim adına saygı ile sunu ve istemde bulunurum. 15.04.2011Müşteki Vekili

Av. Nihad KARSLI


Ekler : Mahkeme kararı ve savcılık kararı.

Vekaletname

Adres:Mithatpasa cad. kat.7 No :44 /19 Kızılay/Ankara/TÜRKİYE

Tel : +90.312.4300613(pbx) Fax: +90.312.4300614

Web : www.enkihukuk.org Mail : enkihukuk@r-3.org